Skip to content

Envíos de balde en España Peninsular compras superiores a 50€.

Confidencialidade

Ós efectos da Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, o REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD informa ós seus Clientes que os seus datos persoais pasarán a formar parte dun ficheiro automatizado titularidade da empresa, para a xestión da relación comercial derivada das compras realizadas. O cliente, a súa vez, recoñece que foi informado e consiente que os datos persoais que facilita durante o proceso de pedido serán necesariamente tratados nun ficheiro responsabilidad do REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD, coa finalidade do desenvolvemento, cumprimento e control da relación comercial.

Asimesmo, o Cliente que facilite datos de carácter persoal manifesta a REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD o su consentimento expreso para que éste poida remitirlle comunicacións comerciais sobre os productos que en cada momento poña a disposición do público en xeral, por medio da dirección de correo electrónico e/ou postal, todo isto, de conformidade o dispuesto na Lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico. 

REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD informa ó Cliente sobre a posibilidade de exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición os seus datos persoais ou ben revogar o consentimento otorgado para o envío de comunicacións comerciais mediante petición escrita dirixida á dirección do club. 

As relacións entre REAL CLUB CELTA DE VIGO SAD e o Cliente derivadas da comercialización dos productos da tenda oficial do club se atopan sometidos á lexislación española. En cualquera caso, para os casos nos que a lexislación vixente non o prohíba e o tipo de procedemento a iniciar non requira outra cousa, as partes contratantes, con renunciando expresamente a calquera xurisdición que lles poida corresponder, sométense expresamente, á xurisdición e competencia dos Xulgados e Tribunais da Cidade de Vigo.